Webbutbildningar

Här kommer vi samla några utbildningar som går att genomföra via webben.


Arbetsmiljöverkets webbutbildningar

Testa våra webbutbildningar. Ett lite enklare och roligare sätt att sätta sig in i olika ämnen. Du kan till exempel testa vår prisbelönta utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Lär dig att bedöma och åtgärda risker på jobbet i utbildningen om riskbedömning.


Facklig-politisk ordlista

Ordlistan innehåller förklaringar, bilder och ljudfiler till vanliga ord, termer och begrepp från den fackliga och politiska världen, sorterade i bokstavsordning.


Förtroendemannalagen

Nätutbildningen om förtroendemannalagen riktar sig främst till dig som är förtroendevald i facket.


Lagen om anställningsskydd

Nätutbildningen om lagen om anställningsskydd har som mål att lära ut det allra mest grundläggande om anställningsskyddet i Sverige på ett enkelt och lättfattligt sätt.


Omställningsstöd

På området omställningsstöd finns två nätutbildningar- en mer grundläggande och en om upphandling av omställningsstöd.


Pensionsboken på nätet

LO har tillsammans med förbunden tagit fram en nätbaserad version av LOs pensionbok.


Samtalsträning på nätet

Nätutbildningen syftar till samtalsträning inför försäkringsrådgivning och medlemsvärvning.


Studieledighetslagen

Syftet med utbildningen är att ge dig grundläggande kunskaper om studieledighetslagen.