Snabblänkar

Vanliga frågor

Här kommer vi sammanställa frågor som kommer till oss ofta.

* Vad är medlemsavgiften för Pappers15?

När du jobbar har du en medlemsavgift på 1.4% av lönen som fördelas mellan förbundet och den lokala avdelningen.
Om du är sjukskriven, arbetslös, föräldraledig eller förtidspensionär betalar du bara en avgift till förbundet på 200:-

* Hur långt innan bör jag söka föräldraledighet?

Ansökningar för föräldraledighet bör lämnas in 2 månader i förväg.

* Kan företaget neka min föräldraledighet?

Om du har lämnat in din ansökan i tid har företaget ytterst svårt att få neka din föräldraledighet. Om det uppkommer diskussioner om att neka eller tvingas flytta din föräldraledighet så hör av dig till Expen.

* Hur mycket övertid får jag jobba?

Du får jobba max 50 timmar övertid per månad eller max 200 timmar per år. Om du är ledig med dygnsvila, ATK eller komp så försvinner motsvarande timmar. Max 75 timmar per år kan försvinna genom det sättet.

* Hur fungerar dygnsvila?

Man skall ha 11 timmars vila per 24 timmar, tidsperioden börjar när du börjar ditt skift. Detta innebär att det inte går att jobba 2 skift på varandra eller att du jobbar vändskift (Eftermiddag och sedan förmiddag). Om du är ledig för dygnsvila så har du betalt som om du skulle ha jobbat.

* Hur fungerar veckovila?

Varje vecka (lördag kl 18 - lördag kl 18) skall du ha 36 timmars sammanhängande veckovila. Om du bara får 35 timmars sammanhängande veckovila så uppfyller det inte kraven på veckovila. Om du är ledig på veckovila så får du ersättning som om du skulle ha jobbat.

*Hur gör jag när jag blir arbetslös ?

  1. Skriv in dig på arbetsförmedlingen första dagen du är arbetslös
  2. Kontakta din a-kassa
  3. Förbered dig för ditt möte med arbetsförmedlingen

Du behöver inte fysiskt gå till ett kontor utan du kan skriva in dig på webben med e-legitimation din första arbetslösa dag. Där kan du även boka planeringssamtal med en arbetsförmedlare och ansök om a-kassa direkt.

*Om jag skulle börja studera, vad blir avgiften då?

Om du börjar att studera på heltid så kan du begära avgiftsbefrielse från Pappers. Det innebär att alla dina förmåner som du har som betalande medlem, erhåller du utan avgift, under tiden du studerar , om du beviljas avgiftsbefrielse.

Ansökningsblankett finns på pappers avd 15:s expedition.