Medlemsutbildning

Studiekommitten har i uppgift att erbjuda kurser och utbildningar till medlemmar och förtroendevalda för att stärka de och därmed även organisationen. Genom att utbilda oss i avtal och lagar som reglerar vårt arbetsliv stärker vi vårt fackliga arbete i att förbättra villkoren för våra medlemmar. Utbildade medlemmar ger en stark organisation!

Anmälan:

Hjälp oss att bli en starkare organisation genom att höja dina egna kunskaper. Anmäl dig här för att gå vår egen medlemsutbildning 27-28 april 2021.

OBS! Pga av Covid-19 begränsar vi antalet deltagare som vill delta fysiskt till 10 personer för att kunna hålla tillräckligt avstånd till varandra. Det är först till kvarn som gäller för att få plats!

Vid frågor. Kontakta avd15@pappers.se