Medlemsutbildning

Studiekommitten har i uppgift att erbjuda kurser och utbildningar till medlemmar och förtroendevalda för att stärka de och därmed även organisationen. 

Anmälan:

Anmäl dig till någon av våra egna medlemsutbildningar nedan. Vi rekomenderar att du som medlem gå samtliga steg. Samt att du även går Medlemsutbildning steg 1 & 2 som arrangeras av ABF. ABF är en viktig samarbetspartner till Pappers som erbjuder både Cirkelutbildningar och Medlemsutbildningar. Medlemsutbildningarna är tvärfackliga och väldigt intressanta då du under dessa får träffa deltagare från andra fackförbund och höra om vilka bekymmer dessa medlemmar har och vilka vilkor som är viktiga för dem!

Intresselista Pappers medlemsutbildning försäkringar

Intresselista medlemsutbildning Kollektivavtal och löner

Medlemsutb steg 1 (Länk till utbildningsfolder ABF)

En kallelse till utbildningen mailas ut när tillräckligt många har anmält sig till en utbildning. Vi skickar ut kallelse minst 3 veckor innan utbildningen startas så att man ska hinna söka ledigt om man skulle ha arbetat. Man har rätt till ledighet enligt studieledighetslagen. Mer information kommer med kallelsen.

Vid frågor. Kontakta avd15@pappers.se 
Eller: Andreas Eldsand, Studieorganisatör