2018-03-28

Från styrelsemötet 26 mars

En kort rapport från styrelsemötet måndagen 26/3

Marcus Bolin ombudsman från förbundet, besökte styrelsemötet innan han gick på medlemsdialog ute på fabriken.

Vi pratade om nödvändigheten i att göra Bva-värderingar och vikten av att operatörerna och underhållspersonalen tar fram ett bra underlag inför värderingen med företaget.

Styrelsen diskuterade proccessen i styrelseutbildningen som vi hade en tvådagars uppstart med.

Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen och andra förberedelser inför årsmötet.

Glöm inte

Årsmöte  i kväll 28/3 på Folkets Hus Iggesund 18.00

Välkomna, sedvanliga förhandlingar, Fika, underhållning 

 

 

 

 

« Tillbaka